Instal·lació d’Aerotèrmia amb terra radiant / refrescant

Instal·lació d’un aerotèrmic Ecoforest 12 kW amb refrigerant natural R-290,tecnologia Inverter, modulació de potència del 20% al 100%, mesurador energètic, rendiment en condicions extremes,temperatura de producció fins a 75 °C sense resistencies electricas, connexió wifi i possibilitat d’hibridació integrada amb fotovoltaica.

S’ha fet instal·lació hidràulica de terra radiant/refrescant per un total de 120 m², aquest tipus d’instal·lació per a una climatització integral, proporciona calefacció a l’hivern i fred pasiu a l’estiu. D’aquesta manera durant els mesos càlids farem circular aigua al voltant de 16,5 °C per la instal·lació, que absorbirà l’excés de calor del local i proporcionarà una agradable sensació de frescor, per l’ACS s’ha instal·lat un dipòsit de 200 litres.

Aquest sistema té control per evitar les condensacions al terra radiant/refrescant quan hi ha excés d’humitat en l’exterior, evitant la rosada.

Aquesta instal·lació està connectada en un sistema fotovoltaic propi del client, combinar aerotèrmia i fotovoltaica d‟autoconsum és una solució molt eficaç, ja que es poden cobrir les necessitats tèrmiques d’un habitatge amb electricitat generada per panells solars.

Per cada kW/h d’electricitat generat per la instal·lació de panells solars, el sistema de calefacció és capaç de produir 4 kW/h de calor.

Instal·lació efectuada a Sant Pere Molanta, Alt Penedès, Barcelona