ELS NOSTRES DARRERS PROJECTES

Instal·lació Fotovoltaica per Autoconsum de 5 kW
L’autoconsum fotovoltaic consisteix, bàsicament, en la producció d’electricitat per al consum propi a través de panells solars fotovoltaics, les instal·lacions connectades a xarxa estan dissenyades per cobrir una part del consum elèctric i reduir en la mesura que sigui possible l’import per energia, consumeixes directament l’energia que produeix la teva instal·lació d’autoconsum elèctric i l’energia […]
Substitució de Caldera de Gas-oil per Caldera de Pellet de 16 kW
En aquest habitatge el client ha substituït una caldera de gas-oil per la caldera de pèl·let RTB de 16 kW, amb dipòsit de 330 kg de capacitat, i un dipòsit de 150 Litres per a ACS, connectat al sistema hidràulic de calefacció, el client està apostant per un sistema eficient, ecològic i econòmic, ja que […]
Instal·lació d’Aerotèrmia amb terra radiant / refrescant
Instal·lació d’un aerotèrmic Ecoforest 12 kW amb refrigerant natural R-290,tecnologia Inverter, modulació de potència del 20% al 100%, mesurador energètic, rendiment en condicions extremes,temperatura de producció fins a 75 °C sense resistencies electricas, connexió wifi i possibilitat d’hibridació integrada amb fotovoltaica. S’ha fet instal·lació hidràulica de terra radiant/refrescant per un total de 120 m², aquest tipus […]