Geotèrmia per climatització, el número 1 dels sistemes

Com funciona la geotèrmia per a ús residencial?

La geotèrmia és una forma fantàstica d’aprofitar la calor natural de la terra per a escalfar i refredar la teva llar de manera eficient i sostenible. En termes simples, la geotèrmia utilitza una bomba de calor que es connecta a un sistema de canonades enterrades en el subsol, on la temperatura és relativament constant durant tot l’any. A l’hivern, el sistema absorbeix la calor del terra i el transfereix a la teva llar per a escalfar l’ambient, a través de la bomba de calor A l’estiu, el procés s’inverteix: la calor de la teva casa es transfereix al pou geotèrmic, refredant així la teva llar. És com tenir climatització central tot en un, però molt més eficient.

Tipus de sistema de captació
Sistemes de captació Geotèrmics

Hi ha diversos tipus de sistemes de captació que es poden utilitzar en geotèrmia, cadascun amb les seves pròpies característiques i avantatges:

Sistemes de circuit tancat vertical: Utilitzen canonades que s’enfonsen profundament en el terreny entre 100 i 120 metres de profunditat. Són perfectes per a propietats amb poc espai de terreny, ja que requereixen menys superfície, però més profunditat, sent el sistema més comú en les instal·lacions.
Sistemes de circuit tancat horitzontal: Aquests sistemes usen canonades enterrades a poca profunditat en el terra. Són més econòmics i fàcils d’instal·lar, ideals per a cases amb suficient espai exterior, però no tan eficient.
Sistemes de circuit freàtic*: Aquests sistemes utilitzen aigua subterrània de pous o aqüífers subterranis  Són molt eficients, però requereixen accés a una font d’aigua adequada i continuada. * Subjecte a la legislació vigent.

 

Tipus d’emissors

  Terra Radiant

Calor: És un sistema passiu, que utilitza canonades instal·lades sota el paviment de l’habitatge per les quals circula aigua calenta (38º). És molt eficient i proporciona una distribució uniforme de la calor.
Fred: És un sistema passiu similar al sistema de calor, però en aquest cas circula aigua freda (16º). Requereix control d’humitat per a evitar condensacions.

  Radiadors

Calor: Els radiadors tradicionals són un sistema actiu que funcionen amb aigua calenta (60°) que circula pels radiadors, emetent calor a l’ambient.

  Fancoils

Calor i Fred: És un sistema actiu que contenen un ventilador i un serpentí pel qual circula aigua calenta (45 °C) o freda (7 °C). El ventilador ajuda a distribuir l’aire tractat (calent o fred) per l’habitació. Són versàtils i poden oferir tant calefacció com refrigeració.

Comparació i consideracions

Eficiència Energètica: El terra radiant és generalment més eficient que els radiadors (60 °C), ja que opera a temperatures més baixes  (38 °C) i proporciona una distribució més uniforme de la calor.

Confort: El terra radiant és molt còmode, ja que evita corrents d’aire i proporciona una temperatura uniforme. Els fancoils poden causar alguns corrents d’aire i soroll del ventilador.

Instal·lació i Manteniment: El terra radiant és més complex especialment e

n edificacions existents, però l’impacte visual és nul. Els radiadors i els fancoils són més fàcils d’instal·lar i mantenir, però tenen major impacte visual.

Control d’Humitat: Per a sistemes de refrigeració, especialment en climes humits, és important considerar el control de la humitat per a evitar problemes de condensació, especialment en sistemes de sòl radiant fred passiu. La millor combinació és tractar la ventilació de l’habitatge amb un recuperador de calor.

Com funciona la nostra bomba de calor geotèrmica?

El compressor és el cor de qualsevol sistema de bomba de calor geotèrmica, exercint un paper crucial en el funcionament i eficiència del sistema. Bàsicament, s’encarrega de moure l’aigua a través del sistema, la qual cosa permet transferir la calor entre la teva llar i el pou geotèrmic.

El procés funciona de la manera següent: l’aigua amb glicol circula per les canonades subterrànies, que estan enterrades a una profunditat on la temperatura del terre és relativament constant. Aquest fluid, al circular, absorbeix la calor del pou que es més càlid que la temperatura exterior durant l’hivern. Una vegada que l’aigua amb glicol ha absorbit suficient calor, es dirigeix cap al compressor.

El compressor comprimeix el gas refrigerant, augmentant la seva temperatura i pressió. Aquest augment de temperatura és crucial, ja que permet que la calor sigui transferida eficientment a la teva llar. La calor es transfereix al sistema de distribució de calor de la teva llar, que pot ser utilitzat per a escalfar l’aire a través de fancoils  o per a escalfar aigua que es pot usar en sistemes de calefacció per radiadors o terra radiant.

A l’estiu, el procés s’inverteix: el compressor juga un paper vital en l’eliminació de la calor de l’interior de la teva llar. El refrigerant absorbeix la calor de l’aire interior i, a través del compressor, aquesta calor és alliberada en el pou a través de les canonades subterrànies.

Aquest cicle continu de transferència de calor (termodinàmica), impulsat pel compressor, permet que el sistema de bomba de calor geotèrmica funcioni de manera eficient durant tot l’any, proporcionant tant calefacció com refrigeració. A més, l’ús de l’energia geotèrmica és una opció sostenible i respectuosa amb el medi ambient, ja que redueix la dependència de combustibles fòssils i disminueix les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

Exclusivitat única dels nostres equips  ECOFOREST, el HTR, recuperació de calor per al millor rendiment

La Recuperació de Calor (HTR, per les seves sigles en anglès) és una característica avançada que permet als sistemes geotèrmics ser encara més eficients. En lloc de malgastar la calor que es genera en el procés de refredament, el HTR recupera aquesta calor i el reutilitza de manera intel·ligent. Per exemple, pot usar-se per a escalfar aigua per a ús domèstic, com a dutxes i aixetes, així com per a sistemes de calefacció per sòl radiant i altres aplicacions residencials i comercials.

Aquesta tecnologia no sols millora significativament l’eficiència del sistema en maximitzar la utilització de l’energia generada, sinó que també redueix els costos d’energia en minimitzar la necessitat de fonts de calor addicionals. D’aquesta manera, s’ofereix un doble benefici: s’optimitza el rendiment energètic i s’aconsegueix una reducció substancial en les despeses operatives. A més, el HTR contribueix a augmentar el Coeficient de Rendiment Estacional (SCOP), cosa que significa un major aprofitament energètic durant tot l’any.

La implementació de la Recuperació de Calor en els sistemes geotèrmics representa un avanç important cap a una major sostenibilitat i eficiència energètica, afavorint tant al medi ambient com als usuaris en proporcionar una solució de calefacció i refrigeració més econòmica i ecològica.

Els avantatges de la geotèrmia.

Econòmic:  A curt termini, la geotèrmia pot ser una opció molt econòmica. Encara que la instal·lació inicial pot ser una mica més costosa que altres sistemes de calefacció i refrigeració, els costos operatius són significativament menors. L’energia geotèrmica és molt més barata que els combustibles fòssils, i pots esperar veure una reducció considerable en les teves factures d’energia. Actualment, els costos d’instal.lació poden veure’s reduïts per les ajudes i subvencions actuals.

Confort:  La geotèrmia proporciona un confort inigualable, mantenint una temperatura constant en la teva llar durant tot l’any. No més alts i baixos, només una sensació agradable i constant de benestar.

Connectivitat:  Els sistemes moderns de geotèrmia poden connectar-se fàcilment a sistemes de gestió de la llar intel·ligent. Això et permet controlar la temperatura de la teva casa des del teu telèfon, ajustar configuracions i monitorar el rendiment del sistema, tot de manera remota.

Gestió Integral: Un sistema geotèrmic pot integrar-se amb altres sistemes de climatització i aigua calenta en la teva llar, proporcionant una solució completa i simplificada per a totes les teves necessitats energètiques.

Silenciós: A diferència dels sistemes tradicionals de calefacció i aire condicionat, les bombes de calor geotèrmiques funcionen de manera molt silenciosa. Això es deu al fet que no requereixen unitats externes sorolloses.

Mínim Manteniment: Els sistemes geotèrmics són coneguts per la seva durabilitat i requereixen molt poc manteniment. Les parts enterrades poden durar dècades, i les parts internes, com el compressor, solen tenir una vida útil llarga amb un manteniment regular mínim.

Eficient: L’eficiència és una dels principals avantatges de la geotèrmia. Aquests sistemes poden proporcionar des de cinc unitats d’energia (COP) per cada unitat d’energia elèctrica utilitzada. Això es tradueix en menys consum d’energia i més estalvi per a tu.

Sense Emissions de CO₂:  Optar per la geotèrmia és una decisió ecològica. Al no cremar combustibles fòssils, aquests sistemes no emeten CO₂ ni altres contaminants, ajudant a reduir la teva petjada de carboni i contribuint a un ambient més net i saludable.

Piscina:  La geotèrmia per a escalfar piscines aprofita la calor constant del subsol mitjançant un sistema de canonades subterrànies i una bomba de calor geotèrmica, proporcionant eficiència energètica i sostenibilitat. Aquest mètode garanteix una temperatura estable de l’aigua durant tot l’any, amb baixos costos operatius i manteniment reduït.

ACS: Els sistemes d’aigua calenta sanitària (ACS) amb geotèrmia utilitzen l’energia del subsol per a escalfar aigua destinada a l’ús domèstic. Mitjançant bescanviadors de calor, la geotèrmia aprofita la temperatura constant del sòl per a escalfar l’aigua de manera eficient i sostenible, reduint costos operatius i emissions de carboni.

 

Sistema exclusiu de ECOFOREST  Geotèrmia – Aerotèrmia tot en un

Per a aquells que busquen el millor de tots dos mons, els sistemes híbrids que combinen geotèrmia i aerotèrmia poden ser la solució perfecta. Aquests sistemes utilitzen tant la calor del terra com la de l’aire per a maximitzar l’eficiència i garantir un rendiment òptim durant tot l’any.

En climes moderats, l’aerotèrmia pot ser molt eficient en captar la calor de l’aire exterior, la qual cosa redueix considerablement el consum energètic. En condicions més extremes, com durant hiverns molt freds o estius extremadament càlids, la geotèrmia pot assumir la càrrega principal. La geotèrmia aprofita la temperatura constant del subsol, proporcionant una font de calor estable i eficient quan l’aerotèrmia podria ser menys efectiva a causa de les condicions climàtiques extremes.

Aquest enfocament híbrid no sols ofereix una flexibilitat inigualable, sinó que també optimitza l’ús de recursos naturals, adaptant-se a les necessitats energètiques específiques de cada moment. A més, la combinació de totes dues tecnologies pot proporcionar un rendiment encara major que qualsevol dels sistemes per separat. Per exemple, si es perdés algun pou d’una instal·lació geotèrmica existent, es pot complementar fàcilment amb una unitat exterior aerotérmica, sense necessitat de canviar els equips actuals. Això no sols assegura la continuïtat del servei, sinó que també permet una major adaptabilitat i resiliència del sistema enfront de possibles fallades o variacions en les condicions ambientals.

A més, els sistemes híbrids poden ser més econòmics a llarg termini, ja que permeten optimitzar l’ús d’energia segons la font més eficient a cada moment. La integració de geotèrmia i aerotèrmia en un sol sistema també facilita el manteniment i pot reduir els costos operatius, en aprofitar els avantatges de cada tecnologia en el seu moment òptim.

En resum, els sistemes híbrids de geotèrmia i aerotèrmia ofereixen una solució avançada i flexible per a la climatització i el subministrament d’aigua calenta, garantint eficiència energètica, sostenibilitat i adaptabilitat a diverses condicions climàtiques i necessitats específiques dels usuaris.

Sistema exclusiu de ECOFOREST en Hibridació Fotovoltaica amb Geotèrmia

La hibridació fotovoltaica amb els equips ecoGeo de Ecoforest també integra la gestió d’excedents energètics i la limitació de potència. Quan el sistema fotovoltaic genera més energia de la necessària per al consum immediat de la llar o edifici, aquests excedents es poden utilitzar de manera intel·ligent. D’aquesta manera, s’aprofiten els excedents solars per a contribuir a l’escalfament o refredament futur de la llar o edifici quan sigui necessari, optimitzant encara més el rendiment energètic del sistema i reduint la dependència de la xarxa elèctrica convencional.

La funció de limitació de potència assegura que el sistema operi dins dels paràmetres segurs i eficients. Això és especialment crucial durant els pics de generació solar, quan la producció pot excedir significativament la demanda d’energia. A gestionar i limitar la potència, s’evita el desaprofitament d’energia i es garanteix un ús més eficient i aprofitament dels recursos disponibles.

A més, el sistema permet variar les consignes de temperatura segons les preferències del client. Els excedents del camp solar es puguin utilitzar per a augmentar la temperatura del sistema fins a la consigna determinada pel client, incrementant la temperatura sense cost addicional. Això no sols maximitza l’ús de l’energia generada, sinó que també proporciona una major comoditat a l’usuari en permetre un control personalitzat de la temperatura, tot sense incórrer en costos addicionals.

 

Exemple de treball d’excedents fotovoltaics amb dipòsit d’inèrcia

Descobreix un futur energètic brillant amb Renovables Gran Penedès

Que podem oferir des de Renovables Gran Penedès com a líders en instal·lació, servei tècnic i assessoria en energies renovables, t’oferim solucions personalitzades que s’adapten a les teves necessitats específiques. Imagina gaudir de la comoditat de la teva llar amb sistemes geotèrmics d’última generació per a calefacció, refrigeració, ACS i escalfament de la piscina o aprofitar al màxim l’energia solar amb la innovadora hibridació fotovoltaica i sistemes de bomba de calor.

El nostre equip d’experts es dedica a garantir una implementació eficient i sostenible, cuidant cada detall perquè obtinguis el rendiment més gran i estalvi energètic. A més, et proporcionem assessorament personalitzat per a optimitzar els teus recursos i reduir la teva petjada ambiental, contribuint a un planeta més net i saludable.

Tria Renovables Gran Penedès i transforma la teva llar en un model d’eficiència i sostenibilitat. Junts, podem assegurar un futur més verd i brillant per a tu i per a les generacions esdevenidores.